Ti si unikatan i poseban!

Prije nekoliko godina, tim naučnika je izvršio eksperiment u kojem su istraživali pahuljice snijega pod mikroskopom: njihov izgled, strukturu i slično.

Otkriće do kojeg su došli bilo je fascinantno: nijedna snježna pahuljica nije ista, odnosno svaka ima svoj specifičan i poseban izgled. Dakle, otkako je svijet stvoren i otkako snijeg pada, pa sve do današnjeg dana – svaka pahuljica snijega razlikovala se od druge, odnosno svaka je imala unikatan izgled.

Bog Uvišeni je i nas ljude stvorio unikatne, originalne i posebne. Tome svjedoči i činjenica da su jagodice prstiju svakog čovjeka drugačije i unikatne.

Prof. Enes Karić primjećuje da je ono kur’ansko “kun!” ili “budi!” kazano u jednini, što znači da Bog stvara svaku stvar, svako stvorenje, svako sopstvo pojedinačno, to jest, prema dojmu koji stječemo iz Kur’ana, sa Božijom trenutačnosti u stvaranju nespojivo je serijsko stvaranje.

Bog ne stvara serijski, svako stvorenje je u Božanskom trenu stvaranja, stvoreno kao unikat, original, i kao neponovljivost… A to, po Kur’anu, znači da se Bog svemilosno posvećuje svakom Svome stvorenju!

Sačuvajte svoju unikatnost i sa posebnim dobrim djelima i darom koji vam je Bog dao oduševite Stvoritelja i putujte svojom stazom ka Njemu i Džennetu.

Pitanja:

  • Gdje se u Kur’anu spominje zima?
  • U kakvoj vezi su snijeg i Božije ime Es-Settar?