Vår verksamhet

Bosnjakiska Islamiska Församlingen i Helsingborg ligger för närvarande i en hyrd lokal i Eneborg på Bjäregatan 10. Våra medlemmar bor i Helsingborg, Åstorp, Ängelholm, Bjuv, Klippan och Höganäs.

  • Finansiering

BIF finansieras av medlemsavgifter, frivilliga bidrag, organisering av religiösa evenemang och andra förmåner som genereras genom verksamheten. Inbetalningar och utbetalningar görs via ett bankkonto, swish och en kassör. Målet är att verksamheten ska bli kontantfri, där alla betalningar sker via bankkontot.

  • Böner i moskén

I moskén ber man böner varje dag, utan måndagar och tisdagar. Under Ramadan är moskén öppen varje dag under bönerna.

  • Aktiviteter för barn

På lördagar och söndagar arrangeras religionskurser för barn i åldrarna mellan 4-15 år, där klasser hålls på bosniska (och svenska). Församlingen planerar och organiserar dessutom olika aktiviteter för barn varje år.

  • Föreläsningar

Under året organiserar vi föreläsningar och utbildningar enligt våra angivna mål för gemenskapen för våra medlemmar och be-sökare. De flesta föreläsningarna hålls av församlingens imam, men också av andra imamer, professorer från högskolor och författare från både Bosnien och Sverige.

  • Aktiviteter för ungdomar

I vår församling finns Bemuf Helsingborg registrerad för ungdomar mellan åldrarna 6-27 år. Bemuf Helsingborg är en organisation som har en egen ungdomskommitté och Bemuf Helsingborg arrangerar ungdomsaktiviteter.

  • Vigsel

I vår församling utförs vigslar, som är godkända av Skatteverket. Vår imam har en licens som vigselförrättare utfärdad av Kammarkollegiet i Sverige.

  • Aktiviteter för kvinnor

Vår församling gör allt vi kan för att kvinnor ska vara lika aktiva och representerade där jämställdhet genomsyrar vår verksamhet. Minst två kvinnor väljs i församlingens styrelse, där de kan delta i alla andra funktioner i församlingen. Aktiviteter för kvinnor organiseras under hela året.

  • Begravningar

Vår församling hjälper alla muslimer som behöver hjälp med att organisera begravning. Imamen organiserar den religiösa aktiviteten och hjälper till i kontakten med begravningsbyrå som anordnar det som innefattar deras verksamhetsområde. Vår församling organiserar lokal begravning och hjälper till med att ordna transporten av en död person till ett annat land.

  • Övriga aktiviteter

Vi organiserar också besök i andra städer i Sverige där vi samordnar kultur och sportaktiviteter för våra medlemmar. Alla som är intresserade och är i behov har dessutom möjlighet att schemalägga en tid att prata med imamen. Vår församling samarbetar med kommunen, Gruppen för Religiösdialog i Helsingborg, SST, NBV och andra institutioner i Sverige.