Historijat džemata

BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA U HELSINGBORGU

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj osnovana je 1995. godine. Glavni imam  je Idriz ef. Karaman, a u sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj nalazi se 26 registriranih džemata.

Jedan od tih registriranih džemata, koji se nalazi u sastavu Islamske zajednice Bosnjaka u Svedskoj, jeste i Bošnjačka islamska zajednica u Helsingborgu (u daljem tekstu BIZ).

Prva, i u isto vrijeme, Osnivačka skupština BIZ-e u Helsingborgu održana je 25. decembra 2000. godine. Skupštini je prisustvovalo 86 ljudi i žena, te ujedno i prvih budućih džematlija i članova BIZ-a u Helsingborgu. Na Skupštini je izabran prvi Izvršni Odbor, a za prvog predsjednika Izvršnog Odbora izabran je Sabit Salić.

Od osnivanja pa do 2005. godine BIZ u Helsingborgu nije imala svoje vlastite prostorije, nego su vjerske aktivnosti obavljane u zajedničkim prostorijama sa Arapima.

Međutim, uprkos teškim uvjetima za rad, BIZ je vrlo aktivnim i marljivim angažmanom uspjela izvršavati vjerske aktivnosti organizirajući druženja, predavanja, zajednićke iftare i mektebsku pouku. Uspješno je vršeno prikuplanje zekata i sadekatul-fitra, uplaćivanja kurbana te je uzeto aktivno učešće u svim ostalim aktivnostima Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

30. aprila 2005. godine BIZ u Helsingborgu svečano useljava u nove, vlastite prostorije na adresi Bjäregatan 10, gdje se i danas nalazi. Nove, veće i vlastite prostorije donijele se osvjžzenje Džematu, jer je bilo lakše organizirati vjerski život Bošnjaka u ovom gradu.

Nastavljeno je sa uobičajnim vjerskim aktivnostima u onoj mjeru u kojoj su to mogucnosti dozvoljavale. Bošnjaci su uvidjeli značaj BIZ te je i broj članova vremenom rastao. Međutim, kao veliki problem javljao se i nedostatak imama, pa su budući planovi Džemata bili okrenuti u tom pravcu.

Godine 2011. BIZ u Helsingborgu zaključuje da je u mogućnosti zaposliti stalnog imama, a zvanično 15. septembra 2012. godine ta mogućnost je realizirana i imam Nezir-ef. Špiodić počinje sa radom u Džematu.

Također, te godine Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj pristupa novom načinu plaćanja članarine i to putem poreza, tačnije članarina za buduće članove Islamske zajednice iznosit će 0.7 % od ukupnog godišnjeg bruto primanja. To je bio veliki uspjeh Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, a BIZ u Helsingborgu se od prvog dana aktivno uključila u realizaciju tog projekta i prikupljanju pristupnica za članstvo  IZ putem poreza.

Aktivnosti BIZ u Helsingborgu su nastavljene kroz vjersku pouku, džume,  usluge dženaza, zatim organiranja tribina i predavanja, sportskih susreta te prigodnih mevludskih i drugih svečanih programa. 

Na Redovnoj godišnjoj Skupstini održanoj 26. januara 2013. godine, napravljen je jedan od najvažnijih koraka u radu BIZ u Helsingborgu.

Naime, Skupština je tog dana jednoglasno izglasala osnivanje Vakufskog fonda BIZ u Helsingborgu s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu vlastitih prostorija, čime bi se uveliko olaksao rad i uspjeh, ali i pripremio put za sigurniju, ljepšu i uspješniju budućnost Bošnjačke islamske zajednice u Helsingborgu.