Böner och Gudsdyrkan

Bönen (salat) är en av Islams fem pelare. Salat kallas den bön muslimer utför genom tillbedjan och läsning. Det finns fem salaat, morgon (Sabah – Fajr), middag (Zuhr). eftermiddag (‘Asr), kväll (Maghrib) och natt (‘Isha)

Vi har öppet under alla bönetider, fem gånger om dagen, och tiden för varje bön är ca 10 minuter.

Fredagsbönen är muslimernas veckoceremoni (ca 30 minuter). Denna ritual består av en fredagspredikan på arabiska, bosniska och en kort översättning till svenska samt en bön. Bönetiderna för fredagsritualen äger rum 12.00 vintertid och 13.00 sommartid.

Bönetider Helsingborg