Projekat kupovine objekta

Džemat Helsngborg se trenutno nalazi u iznajmljenim prostorijama na adresi Bjäregatan 10, Helsingborg.

Na Redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 26. januara 2013. godine, napravljen je jedan od najvažnijih koraka u radu BIZ u Helsingborgu. Naime, Skupština je tog dana jednoglasno izglasala osnivanje Vakufskog fonda BIZ u Helsingborgu s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu vlastitih prostorija, šime bi se uveliko olakšao rad i uspjeh, ali i pripremio put za sigurniju, ljepšu i uspješniju budućnost Bošnjačke islamske zajednice u Helsingborgu.

Od tada pa zaključno sa danom 31. decembar 2019. godine na vakufskom računu za kupovinu objekta imamo 1.799.647 kruna.

Svoj prilog za kupovinu objekta možete uplatiti na sljedeći način:

1. SPARKONTO (Nordea bank): 4008 17 11332

2. SWISH: 123 268 06 19

3. Uplate iz inostranstva:

kontonummer: 4008 17 11332

IBAN: SE82 3000 0000 0400 8171 1332

SWIFT: NDEASESS

KONTOHAVARE (primalac): Bosnajkiska islamiska försalmingen i Helsingborg;

4. U protorijama džemata.

„Dobra djela gone zlo, a najuzvišenije od dobrih djela je milodar, najuzvišeniji milodar je onaj, koji ostaje zauvijek, a od dobrotvornih djela opet je najljepše ono, koje jest, odnosno koje će se trajno ponavljati. Jasno je, da je od trajnih dobrotvornih djela najdulje zajamčeno dobročinstvo vakuf. Dok je svijeta i vijeka korist vakufa ne prestaje niti se njegovo djelovanje do sudnjega dana završava“.

(Gazi Husrev-begova vakufnama, novembra 1531. godine)