Džumanska poruka, 1. 1. 2021.

Ulaskom u Novu godinu pokušajmo razmisliti o našem pristupu i pogledu na izazive i događaje oko nas.

U tom kontekstu možemo kazati da postoje dva pristupa pojavama i izazovima u našim životima.

Prvi je outside-in ili pristup izvana prema unutra. Taj pristup se očituje u traženju izgovora i alibija za vlastitu statičnost u nekim vanjskim faktorima.

Čovjek je sklon, usljed subjektivnosti, da za neuspjeh ili druge nepovoljnosti okrivljuje vanjske faktore, izbjegavajući – što duže može – suočavanje sa ličnim nedostacima.

Tako će, na primjer, momak koji doživljava neuspjeh na fakultetu, bračni par koji je zaglavljen u problemima, ili neudata djevojka u godinama, razloge svog neuspjeha prije potražiti okrivljujući negativan uticaj sihra i džina, nego što će preispitati vlastitu listu vrijednosti, (ne)realnost u pogledu viđenja sebe, vlastite prioritete itd. Takav pristup ličnosti razvija čitav sistem izbjegavanja samokritičnosti i suočavanja sa vlastitim propustima.

Drugi pristup životnim izazovima je pristup iznutra prema vani (inside-out) i podrazumjeva maksimalnu izgradnju sebe i mijenjanje vlastite ličnosti.

Snaga ovog pristupa leži u ubjeđenju da čovjeku niko ne može učiniti nasilje osima ako on/ona to dozvoli. Ili s druge strane, čovjeka niko ne može osramotiti i nanijeti mu štetu kao on sam sebi.

Jednostavnije rečeno, osoba koja prvenstveno od sebe očekuje veće dobro i pozitivnije promjene ne trošeći vlastito vrijeme i energiju na žaljenje što drugi ne rade na način na koji bi ona željela da stvari budu urađene – svake naredne minute postaje neovisnija i jača.

Danas ljudi stupaju u brakove, prijateljstva, institucije uglavnom tražeći više razumjevanja, više ljubavi, usluga, utjehe, vremena, i u takvim odnosima velika većina ljudi daleko više traži/potražuje nego što daje/nudi.

Prve generacije muslimana se razlikuju od današnjih po tome što su njihovi pojedinci bili veliki ljudi – po potencijalu, ambicijama i interesovanju – koji su došli da usreće ovu malu planetu, dok su današnji muslimani mali ljudi – po željama, sitnim interesima i strahovima – koji su došli da traže sreću na ovoj velikoj planeti.