GODIŠNJA SKUPŠTINA 2021.

Poštovani članovi džemata Helsingborg,

koristimo ovu priliku da Vas obavjestimo o načinu održavanja Redovne džematske skupštine za 2021. godinu.

Poziv na Skupštinu ste dobili putem pošte, a na ovaj način vam dostavljamo sljedeći skupštinski materijal:

  • izvještaj o radu za 2020. godinu;
  • ekonomski/blagajnički izvještaj za 2020. godinu;
  • izvještaj Revizione komisije za 2020. godinu
  • prijedlozi Kandidacione komisije za radne organe džemata za 2021. godinu;
  • plan rada za 2021. godinu;

Zbog mjera koje su donijeli državni organi Švedske, a tiču se ograničenog broja prisutnih prilikom okupljanja u lokalima, prinuđeni smo ovogodišnju Skupštinu organizirati na jedan drugačiji način.

Tako će u subotu, 30. januara 2021. godine, u terminu od 12.30 do 16.00 sati svi članovi BIZ Helsingborg biti u mogućnosti samo da glasaju, tj. da se izjasne jesu li za ili protiv usvajanja skupštinskog materijala. Vodit ćemo računa da broj osoba u lokalu ne prelazi broj osam, koliko je trenutno dozvoljeno.

Kada su u pitanju vaši komentari, sugestije ili prijedlozi koje imate na skupštinski materijal molimo vas da ih dostavite pismenim putem na mail: helsingborg@izb.se.

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU 2021.

 

Napomena:
– Skupštinski materijal je zaključan i dostupan je samo članovima. Kod za otvaranje dokumenta možete dobiti šaljući poruku na broj 076 938 33 31.