U vrijeme Corone ti zasadi sadnicu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Svaka hvala, zahvala, moć i veličina pripadaju Bogu, Onome koji prašta i koji iskreno voli!

Selami i salavati neka su na poslanika Muhammeda, učitelja čovječanstva i najboljeg od svih ljudi!

Selami i dove našim šehidima, našim umrlim te svim ljudima!

Drage i plemenite duše!

U jednom svom obraćanju svojim prijateljima poslanik Muhammed. a.s., je kazao:

إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها
“Kada bi nastupio Sudnji dan, a u ruci nekog od vas bila sadnica, ako bude u mogućnosti da je zasadi, neka to učini!”

Razmišljajući o ovoj Poslanikovoj poruci i situaciji u kojoj se trenutno nalazimo možemo doći do nekoliko poruka.

Na prvom mjestu imamo praktičnu poruku da, ako smo u mogućnosti, radimo i obrađujemo zemlju. Stručnjaci govore da će se ekonomke posljedice Corona virusa vrlo brzo osjetiti, i da je važan svaki dio zemlje koji se zasije. Od zemlje nas je Bog stvorio i opet će nas u zemlju vratiti, a tu istu zemlju na kojoj živimo učinio nam je plodnom i izvorom hrane i drugih dobara.

Ljudi su vijekovima obrađivali zemlju i bili u kontaktu sa prirodom, pa i danas ljudi od tehnike, zatvorenih prostora i umjetnih površina bježe u prirodu. Poznato nam je da sve stvoreno zikr čini i Boga spominje. To je jedan od razloga zašto nam je lijepo kada smo u prirodi, a lijepo nam je jer šume, drveće, trava, ptice, životinje, behar i sve drugo živo Boga spominje svojim jezikom i na svoj način. „Ko god bude obrađivao zemljište imat će nagradu, a sve ono što ptice ili životinje pojedu sa tog njegovog rada imat će nagradu sadake!“ – poručio nam je Poslanik, a.s.

Dakle, prva poruka jeste praktična i doslovna – svi koji su u mogućnosti da obrađuju zemlju i nešto zasade – neka to obavezno i učine!

Drugu poruku možemo razumjeti kao Poslanikov poziv da budemo optimisti i širimo dobrotu i optimizam. „Kada bi nastupio Kijametski dan“, kaže Poslanik, a.s., a to je scenario u kojem nestaje sve stvoreno, „a ti u ruci imaš sadnicu – posadi je!“ Iako možda plodove te sadnice nećeš ti doživjeti, iako će sve nestati, ti uradi ono što možeš – posadi tu sadnicu!

To je možda jedna od najljepših poruka koja nam daje optimizam energiju za rad i djelovanje, a sam Poslanik, a.s., je govorio:

ويعجبني الفأل‏
قالوا‏: وما الفأل‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏الكلمة الطيبة‏)
„Oduševljava me optimizam!“ – Šta je optimizam, upitaše ashabi –  Lijepa riječ, reče Poslanik, a.s.!

I u ovoj situaciji trebamo znati da se nijedan virus, pa ni ovaj, ne širi osmijehom i lijepom riječju. Vrlo su važne naše misli i riječi koje širimo.

Tako se prenosi da je Poslanik obišao nekog beduina kome se povećala temperatura, pa mu je kazao: „Nema problema, ako Bog da, to tebe Bog čisti od grijeha!“ Ali ovaj beduin nije prihvatio ovako optimističnu prognozu, već je rekao: „Ne, naprotiv, to je groznica koja hoće da ovog starca odvede u grob.“ Poslanik, s.a.v.s., reče: „Dobro, onda je tako!“ Mnogi današnji stručnjaci potvrđuju ovu Poslanikovu poruku i kažu da se najbolji lijek za probleme i bolesti nalazi u našim pozitivnim mislima! U mislima je i lijek i bolest!

Kao ljudi sa različitim iskustvima, znanjem i poslovima ne može svi činiti ista dobra djela, ali svako od nas može učiniti koliko je u mogućnosti.

Kao jednu ohrabrujuću poruku za to navest ćemo i situaciju kada je Ebu Zerr, r.a., upitao Poslanika, a.s.: “Šta će čovjeka spasiti od vatre, o Božiji Poslaniče?” Poslanik mu je odgovorio: “Vjerovanje u Boga!” “Ali, Božiji Poslaniče, uz to vjerovanje treba ići i dobro djelo”, reče Ebu Zerr. “Da, da dijeliš od onoga što ti je Bog dao”, reče mu Poslanik. Ebu Zerr ga ponovo upita: “A šta ako je čovjek siromašan?” “Neka naređuje dobro, a odvraća od zla”, nastavio je Poslanik. “A ako to ne mođe učiniti?” “Neka pomaže bolesnom”, odgovori Poslanik. “A ako ni to ne može?” “Neka pomaže onome kome je nanesena nepravda”, odgovori Poslanik. “A ako je slab, pa ni to ne može? Kakvu bi nadu ostavio svome prijatelju?”, upita Ebu Zerr. “Neka izbjegava vrijeđanje drugih”, reče Poslanik. A Ebu Zerr opet upita: “Hoće li ući u Džennet ako se bude držao toga?” A Poslanik odgovori: “Koje god od navedenih djela vjernik bude činio, ono će ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet!”

O Živi, Vječni, Milostivi Bože

Molimo te za obilatu milost Tvoju

Molimo te popravi svako naše stanje

Budi uz nas i ne prepuštaj nas nama samima

Ni koliko je treptaj oka!

Amin!

Nezir-ef. Špiodić, 27. mart 2020.