Tvoja pozitivna tačka u budućnosti

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Bogu Vječnom, Onome koji je Milostiviji prema ljudima nego majka prema svom djetetu!

Selam i salavat na poslanika Muhammeda koji je volio i širio optimizam!

Plemenite duše!

Za danas izdvajamo nekoliko primjera iz života Poslanika, a.s., a koji nam mogu pomoći u nekim našim svakodnevnim izazovima. Naime, jedna od lekcija kojoj nas uče Kur’an i Sunnet jeste pronalazak i fokus na neku lijepu stvar u budućnosti. Islam nas uči tome da ne bismo previše ostali u trenutnom problemu, brizi, tuzi i td.

Evo nekoliko primjera:

Kada je Poslanik, a.s., otišao u Taif, da pozove njegiove stanovnike u islam, oni su ga protjerali i kamenicama gađali. Dok je bježao iz grada dolazi mu melek Džibril sa melekom brda i kaže mu: “Muhammede, reci šta želiš? Ako želiš ja ću ova dva brda srušiti na njih!?“ Poslanik, a.s., odgovori: „Ne! Moja nada i želja je da Bog izvede generaciju iz ovog naroda koja će vjerovati u Boga i činiti dobro!“ Pogledajmo taj Poslanikov, a.s., fokus na pozitivnu tačku u budućnosti!

Drugi primjer: kada su muslimani kopali rov da zaštite Medinu od napada, došli su do jedne stijene koju nisu mogli razbiti. Bili su iscrpljeni i gladni, toliko da su na stomak stavljali kamen zbog gladi. Tada Poslanik, a.s., udara u tu stijenu i kada je prvi put zamahnuo  i udario stijena je pukla, a on reče: „Allahu ekber, osvojit ćemo Šam!“ Drugi put je udario i uzviknuo: „Allahu ekber! Osvojit ćemo Perziju i Jemen!“ U neizvjesnoj situaciji straha i gladi Poslanik, a.s., opet pronalazi tu lijepu tačku u budućnosti, koja je tad izgledala nemoguća! Desetak godina nakon Poslanikove, a.s., smrti sve se to doista i dogodilo, muslimani su osvojili sva ta područja!

Treći primjer imamo u suri Kevser. Naime, oni koji nisu voljeli Poslanika, a.s., prigovarali su mu što mu umiru muška djeca i da neće imati svojih nasljednika. Tada Bog skreće Poslanikov, a.s., fokus na pozitivnu tačku u budućnosti i objavljuje mu suru Kuvser u kojoj mu govori da će dobiti Kevser (rijeku u Džennetu!) I ovdje vidimo tu poruku o pozitivnoj slici u budućnosti!

Tome je Poslanik, a.s., učio i svoje ashabe. Kada je hazreti Bilal, Poslanikov, a.s., mujezin bio na samrti, njegovoa porodica je bila tužna, a on se nasmiješio. Kada su ga pitali zašto si nasmijan, on reče: „Pa brzo ću sresti Poslanika, a.s, i svoje drugove u Džennetu!“

Samo nekoliko ovih primjera dovoljno je da svima nama da nam pomognu i olakšaju u našoj svakodnevnici. Neko se suočava sa problemom u zdravlju, neko neko sa problemom u porodici, neko sa finansijskim problemima… Problem možemo imati, ali ne smijemo svojim bićem zapasti u stanje depresije, tuge, bezizlazne situacije i td., nego uvijek sebi nađimo neku pozitivnu tačku u budućnosti koja će biti naš fokus!

Trudimo se koliko možemo i znajmo da je Bog uz nas! On je prema nama Milostiv i iskreno nas voli!

Završavamo sa jednom Poslanikovom dovom:

„Gospodaru naš, sačuvaj nas od brige i tuge, od nemoći i lijenosti, od škrtosti i straha, od tereta duga i ljudske dominacije (prevlasti)!“

Nezir-ef. Špiodić

Helsingborg, 3. april 2020. godine