Džamija u našem životu

11 0
Bismillahir-rahmanir-rahim
Džamija je prostor duhovne blizine Bogu o čemu svjedoči i definicija da je džamija “kuća Božija”.
Džamija sa svojom Kiblom je orjentir najdublje čovjekove težnje i dove: “Bože, Tebe obožavamo i pomoć tražimo od Tebe – Uputi nas ka Putu pravome.” (Kur’an, 1:4,5)
Ona kao duhovni centar okuplja, udružuje ljude i usmjerava ih jedne prema drugima. Džamija podstiče ljude da se bolje upoznaju i da “računaju” jedni na druge.
Fizički džamija je prostor među džamijskim zidovima, ali metaforički i duhovno džamija je čitava Planeta. Svako mjesto gdje dolazi ljudsko srce treba da svjedoči čovjekovu svijesti o Bogu. Na to upućuje i Poslanik, a.s., kada stavlja ruku na grudi (srce) i kazuje: “Svijest o Bogu je ovdje.”
Ta ideja i simbolika džamije je predstavljena i kroz kulturu, umjetnost i arhitekturu gradnje džamija. Munara na džamiji simbol je težnje ka uzvišenom, ka nebeskom zavičaju, ka vječnom beskraju. Kupola džamijska je metafora neba, mjesto susreta ovoga i onoga svijeta.
Najistaknutiji simbol džamijske unutrašnjosti jeste smiraj i tišina. Samo u tišini možete osluhnuti i osjetiti i one najskritije treptaje duše.
U Islamskoj zajednici BiH 7. maj se obilježava kao dan džamija. Tog dana 1993. godine srpski agresori srušili su jednu od najljepših bosanskih džamija, Ferhadiju i Arnaudiju u Banjaluci.
Zahvaljujući ljubavi koju biće bosanskog čovjeka ima prema džamiji skoro sve srušene džamije su ponovo obnovljene, a među njima i Arnaudija čije svečano otvoranje će biti 7. maja 2024. godine.
“Gradnja Arnaudije pokazuje širinu, a unutar džamijskog zdanja sadrži toplinu za ljudska srca. Arnaudija je jedna od tri znamenite banjalučke džamije koje imaju posebnu vrijednost. Ako ‘preskočimo’ period vladavine rušilačke svijesti koja je poravnala sve džamije u Banjaluci, s Arnaudijom možemo otvoriti svijetlu stranicu banjalučke ljepote koje ovdje ima u izobilju, od čiste vode rijeke Vrbasa, prirodnog zelenila, grada svjetlosti i drugih prirodnih ljepota u koje se ljudski rod treba i zagledati i ogledati, jer bi to mogao biti pravac za ugodniji život.” (muftija Ismail-ef. Smajlović)
Džuma Mubarek! 🩵
//
BIF Helsingborg, 3. maj 2024.