MEVLUD I DOVA U RAZLIČITIM PRILIKAMA ​

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu. Odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.“ (Kur´an, sura El- Bekare, 186. ajet)

Mevlud sa zikrom i dovom je tradicionalni način na koji muslimani iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova i Makedonije obilježavaju različite porodične radosti, veselja ili prigode, kao npr.: prilikom useljenja u novu kuću ili stan, prigodom uspješno završenog školovanja, obilježavanje sunetluka (sunećenje muške djece), prigodom obilježavanja islamskih mubarek dana i noći, itd.

Mevlud u svim ovim i drugim prigodama, a uz pomoć i uslugu džemata i našeg imama možete organizirati u džamiji, ili svome stanu/kući uz prisustvo vaše rodbine i prijatelja.